Kategorier: 283x135EU Obromsad FlakvagnFlakvagnarReko

EU_283x135_4

Visar vagn med 80cm galler och förhöjd flakpressening.